MIA Solutions

Zadanie

Riešenie

Meno Mia Solutions v nás vytvára pocit spoločnosti a firmy, ktorá naozaj vie čo robí. Ponúka služby, ktoré sú spoľahlivé a presné. Služby určené pre kvalitné riešeniea spokojnosťklienta. Ideo firmu,ktorá sariadi heslom:“správne dáta na správnom mieste a čase.” Dokáže rýchlo identifikovať údaje, zorientovať sa v nich a na základe údajov pomôcť vykonať správne rozhodnutia.

Idea

MIA Solutions je spoločnosť, ktorá vie čo robí. Ponúka služby, ktoré sú spoľahlivé a presné. Služby určené pre kvalitné riešenie a spokojnosť klienta. Riadi sa heslom: “správne dáta na správnom mieste a čase.” Ich cieľom je rýchlo identifikovať údaje, zorientovať sa v nich a pomôcť vykonať správne rozhodnutia.

S touto myšlienkou som tvoril aj logo. Reprezentuje začiatočné písmeno spoločnosti (M) a zároveň dátabázu, poriadok, progres a úspech. Výstižne tak dotvára identitu spoločnosti MIA Solutions. Vytvára v človeku dojem dynamiky – pohybu, nie stagnácie.

Logo tvorí symbol databázy a začiatočného písmena “M”

Leave a Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *