Monastis

Monastis je spoločnosť, ktorá pomáha firmám rásť tým, že ponúka zákazníkom pohodlie pri platbe kartou.

Logo hovorí samo za seba. Vytvoril som dizajn, ktorý súhlasí s myšlienkou a duchom Monastis-u. Vyjadruje prístupný systém, dôveru a dynamickosť. Dýcha myšlienkou systému, ktorý je pre užívateľa jednoduchý, spoľahlivý a s eleganciou zvláda operácie potrebné k správnemu chodu predaja.

Rozbor loga

Meno Monastisvo mne evokuje viac ako len platobný systém. Symbolizuje veľkosť, spoločnosť s veľkou históriou a firmu s hlbokou myšlienkou a cieľom.


Monastis je spoločnosť, ktorá pomáha firmám rásť tým, že ponúka zákazníkom pohodlie pri platbe kartou.

Logo hovorí samo za seba. Vytvoril som dizajn, ktorý súhlasí s myšlienkou a duchom Monastis-u. Vyjadruje prístupný systém, dôveru a dynamickosť. Dýcha myšlienkou systému, ktorý je pre užívateľa jednoduchý, spoľahlivý a s eleganciou zvláda operácie potrebné k správnemu chodu predaja.

Rozbor loga

Meno Monastisvo mne evokuje viac ako len platobný systém. Symbolizuje veľkosť, spoločnosť s veľkou históriou a firmu s hlbokou myšlienkou a cieľom.

Monastis symbolizuje peniaze – „mona“ ako money, ktoré sú úzkou súčasťou platobného systému.

Farby

Modrá farba patrí medzi najobľúbenejšie korporátne farby. Preto je často označovaná ako “firemná” farba. Označuje autoritu, dôstojnosť a hrdosť. Pôsobí taktiež ukľudňujúco.

Písmo

Farebné verzie loga

Zadanie

Riešenie

Meno Mia Solutions v nás vytvára pocit spoločnosti a firmy, ktorá naozaj vie čo robí. Ponúka služby, ktoré sú spoľahlivé a presné. Služby určené pre kvalitné riešeniea spokojnosťklienta. Ideo firmu,ktorá sariadi heslom:“správne dáta na správnom mieste a čase.” Dokáže rýchlo identifikovať údaje, zorientovať sa v nich a na základe údajov pomôcť vykonať správne rozhodnutia.

Idea

MIA Solutions je spoločnosť, ktorá vie čo robí. Ponúka služby, ktoré sú spoľahlivé a presné. Služby určené pre kvalitné riešenie a spokojnosť klienta. Riadi sa heslom: “správne dáta na správnom mieste a čase.” Ich cieľom je rýchlo identifikovať údaje, zorientovať sa v nich a pomôcť vykonať správne rozhodnutia.

S touto myšlienkou som tvoril aj logo. Reprezentuje začiatočné písmeno spoločnosti (M) a zároveň dátabázu, poriadok, progres a úspech. Výstižne tak dotvára identitu spoločnosti MIA Solutions. Vytvára v človeku dojem dynamiky – pohybu, nie stagnácie.

Logo tvorí symbol databázy a začiatočného písmena “M”